4. OLAĞAN GENEL KURULA DAVET

Derneğimizin 4. Olağan Genel kurulunu Dernek Merkezimizde 23 Haziran 2018 saat 14.00 toplanmasına, yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda 1 Temmuz 2018 Pazar saat 14.00 aynı adreste yapılmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM

  1. Açılış
  2. Divan üyelerinin seçimi ve saygı duruşu,
  3. Açılış Konuşması
  4. Konukların Konuşması
  5. Faaliyet ve Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
  6. Aidatın yeniden belirlenmesi
  7. Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Denetim Kurulunun Birlikte Seçilmesi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış.