Bölgede Değişime Destek

Halktan ve Emekten Yana Basın Susturulamaz.

 “Basın Özgürlüğü, demokrasinin, toplum düzeninin ve özgürlüklerin temel kuralıdır.”

Kitle iletişim araçları sayesinde bireysel özgürlükler ve insan haklarının öne çıktığı dünyamızda; Hangi nedenle olursa olsun, gazetecilere yönelik, sözlü ve fiili saldırıların artması Yerel Basını Susturmak, toplumun haber alma, bilgilenme hakkını engellemeye yönelik olduğu kadar, basın özgürlüğüne yönelik de bir saldırıdır

Yerel Basın; halkın haber ve bilgi alma talebini karşılayan yapısıyla bir kamu görevini yerine getirmektedir Sorumluluk sahibi ve siyasetçilerin, basın ve ifade özgürlüğü noktasında sorumluluklarını yerine getirmelerini bu noktada demokrasinin güvencesi gazetecilere yönelik her türlü saldırı ve baskı, basın özgürlüğünün de ötesinde halkın haber alma özgürlüğüne yapıldığı anlamına gelir.

Avcılar Belediyesi’nin CHP’li 7 meclis üyesi, bir süredir CHP Grubu’ndan ayrı hareket ederek meclis toplantılarına katılmıyor ya da oylamalarda CHP Grubu’ndan farklı oy kullanıyordu.

Bölgede Değişim Gazetesi’nin İmtiyaz Sahibi Gürsel Karasansar da, Avcılar ve bölge kamuoyunu yakından ilgilendiren tüm bu gelişmeleri gazetesinde eleştirel bir dille haberleştirince 7 meclis üyesinin hedefi haline geldi.

Gazetecinin, yaptığı haberlerde hakaret ve yalan bilgiyi yayma özgürlüğü olmadığı gibi bir başkasının da gazetecilere hakaret etme ve tehdit etme hakkı yoktur.

Dersimliler Derneği olarak; Bölgemizde doğru ve tarafsız yayın yapan, Bölgede Değişim Gazetesi nezdinde yerel basına yönelik her türlü baskı, Sindirme, hakaret ve tehdit nereden ve kimlerden gelirse gelsin karşısında olacağız.

Esenyurt Dersimliler Derneği olarak, Bölgede Değişim Gazetesi ile dayanışma içinde olduğumuzu Kamuoyunun bilgisine sunarız.

ESENYURT DERSİMLİLER DERNEĞİ

Tümünü görmek için tıklayın