Munzur Dağlarında Buzul Keşfefildi

munzur-buzul

Doğu Anadolu’daki en önemli yükseltilerden olan Munzur Dağları’nda yapılan araştırmalar sonucunda yeni bir buzulun varlığı saptandı. Böylece Türkiye’de envanterinin tamamlandığı düşünülen buzullara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Cihan Bayrakdar, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Ana Bilim Dalı mezunu Dr. Zeynel Çılğın ve Dr. Ergin Canpolat ve Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Döker Munzur Dağları’nda ortak olarak yürüttükleri çalışmalarında, yüksek kesimlerde, 3310 metre rakımlı Şahintaşı Tepe’nin kuzey yamacında bir buzula rastladılar. Yüzey alanı 104587 m², uzunluğu 410 metre, genişliği 386 metre ve kalınlığıysa maksimum 90 metre olan buzula “Şahintaşı” adı verildi. Ayrıca bu keşif SCI-E kapsamındaki Türkiye’nin en popüler yerbilimi dergilerinden Turkish Journal of Earth Sciences’ın 24. sayısında (2015) yayınlandı.

 

Munzur Dağları son jeolojik dönem olan Kuvaterner’de meydana gelen iklim değişimlerinden hayli etkilenmiş. Bu değişimler sonucunda yüksek zirveler ve düzlükler buzul çağlarında buzullar tarafından işgal edilmiş. Günümüzde bu buzulların büyük bir kısmı eriyerek yok olmuş. Sadece Munzur Dağları’nın merkezi bölümlerinde birkaç buzul yüksek zirvelerin kuzeye bakan korunaklı yamaçlarında varlığını sürdürüyor.

Türkiye’de, Munzurlar’da buzulun varlığı bilinmiyordu. Türkiye’de ve dünyada yüksek dağlık kesimlerdeki buzulların süratle eridiği bir dönemde yeni bir buzulun varlığının ortaya konması önemli bir keşif niteliğindedir.