Grup Yorum müzikseverlerle buluşacak.

Grup Yorum, Bakırköy’de düzenleyecekleri konseri yasaklayan İstanbul Valiliği’nin kararının iptali için İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme kararını verdi, Grup Yorum müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği’nin “toplumun tepkisine yol açıp infial yaratabileceği” gerekçesiyle Grup Yorum’un pazar günü yapmayı planladığı konsere izin vermemesine ilişkin kararı için oybirliğiyle “yürütmeyi durdurma kararı” verirken, “Devletin toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale etmeme negatif yükümlülüğü ile birlikte, bu toplantı ve gösteri yürüyüşünün sağlıklı yapılması için gerekli tedbirleri alma pozitif yükümlülüğü de ortaya çıkmaktadır” görüşünü ortaya koydu.

“SUÇ İŞLENECEĞİNE DAİR DELİL YOK”

4. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararında şu ifadeler yer aldı:

“Mahkememizin 25.06.2015 tarihli ara kararı ile davalı idareden uyuşmazlık konusu mitingin, toplumun tepkisine yok açarak infial uyandırabileceği, kitlesel/toplumsal tepki ve provokatif eylemlere mahal verebileceği şeklindeki duyumların neler olduğu, suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike var ise bunun somut mevcut olup olmadığı hususlarının sorulmasına, söz konusu duyumlar ile açık ve yakın tehlike var ise bunun somut bilgi ve belgelerle açıkça ortaya konulmasının istenildiği davalı idarenin 26.06.2015 havale tarihli savunma dilekçesi ve eklerinde ise ara kararımızda sorulan ve istenilen hususlara ilişkin somut bilgi-belge sunulmadığı görülmüştür.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri Kanunu’nda, davacı idare tarafından düzenlenecek halka açık toplantı, gösteri ve benzeri faaliyetlerin bütünüyle düzenlenmesinin engellenmesine, uygun görülmemesine veya yasaklanmasına dayanak alınabilecek bir kural bulunmamaktadır.

PAZAR GÜNÜ KONSER İÇİN YASAL ENGEL KALMADI

Ayrıca, Devletin toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale etmeme negatif yükümlülüğü ile birlikte, bu toplantı ve gösteri yürüyüşünün sağlıklı yapılması için gerekli tedbirleri alma pozitif yükümlülüğü de ortaya çıkmaktadır.”

Mahkeme, Valiliğin kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, telafisi güç zararlara neden olabileceği sonucuna varıldığından, oybirliğiyle yürütmenin durdurulması kararı verildiğini açıkladı. Kararla birlikte, Grup Yorum’un 28 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Bakırköy Halk Pazarı’nda vereceği konser için yasal engel kalmamış oldu.

“700 BİN KİŞİLİK KONSER YAPTIK KİMSENİN BURNU KANAMADI”

Oturma eyleminde Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek şunları söylemişti:

“İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da, Adana’da ve Dersim’de yasal miting alanlarında konserler yapmak istedik. Adana’da tarihin en büyük konserini yaptık. Geçen hafta İzmir’de, en büyük meydanında, Gündoğdu Meydanı’nda tam 700 bin kişiyle bir konser gerçekleştirdik. Bu konserlerin hiç birinde bir kişinin bile burnu kanamadı. Tek bir kavga, tek bir provokasyon olmadı. 28 Haziran’da Bakırköy Halk Pazarı’nda yapmak istediğimiz ve 5 Temmuz’da Ankara’da yapmak istediğimiz konserler her iki ilin valiliği tarafından yasaklandı. Diyorlar ki, bu konser olursa toplumda nefret ve kin ortaya çıkacak. Adana’da, İzmir’de, İstanbul’da Gazi Mahallesi’nde, Okmeydanı’nda, Kartal’da çıkmayan kaos nasıl olacak da Bakırköy’de, Ankara’da ortaya çıkacak. Bunların hepsi birer bahane. İstanbul Valisi ideolojik davranıp kendi siyasi görüşlerine sığmayan grubumuzu susturmak istiyor. Sonuç olarak her iki vali de bir Anayasa suçu işliyo