Cumhuriyet susturulamaz..

Cumhuriyet susturulamaz..
Ülkede iktidarın yanında olmayan herkesin “düşman hukuku” içerisinde cezalandırıldığı bir süreç yaşanırken, yapılan hukuksuzluklara karşı dava açılmasını, avukatlarla görüşme hakkı da dahil savunma hakkını kısıtlayan kararlar yeni KHK’larda yer almış, hukuksuzluk bir kez daha hukuk halini almıştır.
Gözaltı, işkence, tutuklamaların günlük hale geldiği, Her saldırısına yeni bir halka ekleyen AKP iktidarı OHAL bahanesiyle, darbe girişimiyle hiçbir alakası olmayan KHK’larla halka karşı saldırısındaki keskinliğini açıkça göstermektedir. Otuz güne kadar süren keyfi gözaltı kararları, öğretmenlerin mesleklerinden ihraç edilmeleri;
üniversite, liselerdeki öğretim üyesi, özel güvenlik kılığındaki polislerin öğrencilere saldırması;
“proje okul” kapsamında okulların imam-hatipleştirilerek gericileştirilmeye çalışılması; avukatların kendi mahkemelerine dahi girememesi, hukukun ayaklar altına alınması;
yerel yönetimlere kayyum atanması;
barış, çözüm aldatmacalarıyla milletvekillerini tutuklatması;
eylem, yürüyüş yapmak isteyenlere biber gazı, joplarla saldırılması
ve son zamanlarda muhalif basın emekçilerine yapılan saldırıları, AKP iktidarının çözümsüzlüğünün ürünüdür.
Tüm bu olumsuz gelişmeler yaşanırken basın-yayın organlarına yönelik kapatma kararlarının devam etmesi, gerçeği gizleme ve eleştirileri susturma çabası olarak görülecektir. Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerinin ve yazarlarının keyfi ve dayanıksız suçlamalarla gözaltına alınması ve Cumhuriyet Gazetesinin susturulmak istenmesi faşizmin geçmişte kalmadığını göstermektedir.
İktidarın baskı, linç, karalama politikalarına ve faşizan uygulamalarına inat, emekten yana, halkın haber alma hakkı için mücadele veren, gerçekleri korkusuzca sayfalarına taşıyan Cumhuriyet Gazetesi’ne, asla yalnız değilsiniz diyoruz!

ESENYURT DERSİMLİLER DERNEĞİ