İdam edilişlerinin 79. yılında Sey Rıza ve yoldaşlarını anıyoruz!

Aradan 79 yıl geçmesine rağmen Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri halen açıklanmamıştır. Ailelerinin ve Dersim toplumunun bu talebinin yıllardır yerine getirilmemesi bile AKP zihniyetini net bir biçimde ortaya koymaktadır.

Kitap İmza

38anma