ENGLISH ZENITH- ESENYURT DERSİMLİLER HİZMET PROTOKOLU

YABANCI DİL EĞİTİM HİZMET PROTOKOLU
Esenyurt Dersim Kültür Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği çalışanlarına, üyelerine ve üyelerin
yakınlarına İngilizce dil eğitimi ve sınav programlarında belirtildiği şekil ve şartlarla uygulanması uygun
görülmüş olup çalışanlara, üyelere ve üyelerin yakınlarına ilan edilmesi amacı ile taraflarca bu protokol
imzalanmıştır.
1.Taraflar:
1.1.ENGLISH ZENITH DİL OKULU(Zeytinlik Mahallesi. Ebuziya Caddesi.Ömer Naci Sokak. No:1/a­b
Bakırköy/İstanbul, adresinde mukim.)
1.2. Esenyurt Dersimliler Derneği Merkez Mah 19 Mayıs Bulvarı No: 1 Kat 2/22 Esenyurt İş Merkezi
adresinde mukim.)
2. Konu:
Esenyurt Dersimliler Derneği çalışanlarına, üyelerine ve üyelerin yakınlarına ihtiyaçlarına yönelik indirimli dil
eğitiminin verilmesi.
Genel Dil eğitimlerinde,
(İngilizce,Rusça,Arapça,İspanyolca,Fransızca) % 40 indirim.
Sınav programlarında ,
(Toefl,Ielts,Yds,Toeıc,Junıor Toefl ) % 15 indirim.
3.Eğitimin Yeri:
English Zenith Dil Okulunun belirleyeceği yerde yapılacaktır.
4.Eğitimde Kullanılacak Araç ve Gereçler:
4.1.Eğitim görsel sunum yöntemiyle de desteklenecek, sunum malzemeleri firma tarafından karşılanacaktır.
5. Diğer Hususlar:
5.1.Protokol süresi eğitim süresi ile aynıdır.
5.2.Taraflar yazılı gerekçelerin neticesinde karşılıklı olarak fesh etme yetkisine sahiptir.
İş bu Protokol tarafların yetkililerince 25.12.2014 tarihinde imzalanmıştır.
ENGLISH ZENITH DİL OKULU — ESENYURT DERSİMLİLER KÜLTÜR ARAŞTIRMA
ve SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Tam Metini Görmek İçin Tıklayın >> ESENYURT DERSİMLİLER DERNEK PROTOKOLÜ

 http://www.englishzenith.com/