Dersim İsmi İade Edilsin

Basına ve Kamuoyuna!

Sevgili Dersimliler ve dersim dostları. Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) olarak, bugüne kadar dersim üzerinden estirilen çeşitli saldırılara karşı koyduk ve koymaya devam edeceğiz. Bu saldırılardan biri de, bir halkın toplumsal belleğini yok etmektir. Toplumsal bellek bir halkın günü ve geleceği için, nefes alıp vermek kadar önemli bir yerde durmaktadır. Toplumsal belleğe zarar vermek o toplumun benliğini, bilincini, kültürünü ve bir bütün olarak kimliğini soysuzlaştırmak amaçlıdır. Bunun içindir ki mekânlar ve isimleri önem arz etmektedir sevgili dostlar. Dersim ismi ve diğer bölge isimleri bizlerin yani Dersimlilerin kendi dilinden, kendi mayasından, kendi tarihinden, kendi kimliğinden verdiği bir isimdir. Dersim ismi ile biz Dersimliler kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü, kendi değerlerimizi, dilimizi, inancımızı hatırlıyor ve önemli ölçüde tahrip edilmiş kültürümüzü artık hatırlamaktan öteye geçmek istiyor ve canlı canlı kendi yurdumuzda kendi ismimizle, kendi dilimizle ve inancımızla yaşamak istiyoruz.

Dersim ismi bizlere klamlarımızı, cemlerimizi bize bizi hatırlamamızı ve toplumsal belleğimizi diri tutmamızı sağladığı gibi tersinden devletin dayattığı isim olan ve devletin tunç-eli olan Tunceli ismi bizlere Türkçe konuşmayı, Türkçe yaşamayı, Türk olmayı, Sünni olmayı ve Tunceli ismi üzerinden artık Dersimi ve Dersim tarihini tüm yönleriyle toprağa gömmeye, cumhuriyetle birlikte alevi, Kızılbaş, kırmanç, kürt kimliğimizi değil Türk olmayı cem evi değil cami yapımlarıyla Sünni olmayı ve nihayetinde biz Dersimlileri tüm benliğimizle tarihten silmeyi amaçlamış ve tarihten silemediği gibi toplumsal belleğimizi oluşturan kültürel birikimlerimize önemli darbeler vurmuştur.

Nihayetin de Alevi, Kızılbaş, Kırmanç Dersimlileri tarihten silemeyenler son zamanlarda içimizi boşaltmayı ve oyalama siyasetlerle bizleri sindirmeye çalışmaktadırlar. Egemen Sünni Türk devletinin son devamcısı olan AKP iktidarı Dersim üzerindeki doğa ve kültür saldırılarını devam ettirmekte ve bunu riyakarca yapmaktadır. Dün Dersimlileri, Alevileri, Kırmançları katledenler bugün bu katliamlarını doğamızı, inancımızı ve dilimizi yok ederek sürdürmektedirler ve bunu kendi yasalarını çiğneyerek yapmaktadırlar. Son süreçlerde yolsuzluk, rüşvet ve halkın sokakları saran tepkileri ve isyanları ile iyice yıpranan AKP iktidarı toplum üzerinde etkisini güçlü kılabilmek için “ileri demokrasi”, “açılım”, “yeni Türkiye” vb. safsatalarıyla pozitif bir algı oluşturmaya çalışıyor. İbresi yere vurdukça tıpkı başörtüye sararak, başörtüsünü elinde paçavra yapan AKP iktidarı Dersim sorununa da sarılarak Dersim sorununu paçavra yapmaya ve halkı oyalayarak iktidarı için pozitif bir algı oluşturmaya çalışmaktadır. Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) olarak oyalama ve aldatma politikalarına ve sorunlarımızı şu veya bu partiye karşı seçim malzemesi olarak kullanılmasına, halkın duygularının riyakârca suiistimal edilmesine izin vermeyeceğiz.

Ve nihayetinde bizler Dersim halkının iradesi olarak Dersim halkının kültürünü kimsenin, meydanlarda seçim malzemesi yaparak suiistimal etmesine izin vermeyeceğimizi belirtir ve AKP iktidarını oyalamalardan, riyakârlıktan ve aldatmalardan vazgeçmeye ve bizim olan Dersim ismini tanımaya çağırıyoruz. Biz Dersimliler neredeyse yüzyıldır devletten bizim olanı istiyoruz. Dersim isminin iade edilmesini istiyoruz.

Bu kapsamda dersime, dersimden dış illere hatta yurtdışından dersime mektup yazılarak başlatmış olduğumuz kampanya sürecinde mektuplarımız adres kısmına tunceli değil dersim yazılı haliyle ulaşmış bulunmaktadır. Dolayısıyla devletin resmi idari mercilerinden dersim olarak kabullenilmiş ve geçmiştir. Kampanyamıza başlama sürecinde de belirttiğimiz gibi dersim yazılı mektuplarımızın dersime ulaşmaması durumun da AKP iktidarına karşı halkın duyguları ve değerleriyle oynadığı için hukuki süreç başlatacağımızı, yada mektupların ulaşması halinde dersimin kabul edilip isminin iade edilmemesi durumun da yine hukuki süreç başlatacağımızı duyurmuştuk. Nihayetinde mektuplarımız ulaştığı için kampanyamızın şuan ki sürecinden itibaren dersim isminin kabul görüldüğü halde devlet tarafından resmi olarak tanınmamasına karşı hukuksal mücadelemizi başlatıyor ve dersim ismimin tanınıp kabul edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Dersim ismini resmi literatür de alana kadar hem hukuksal hem de mücadele alanlarında tüm dersimlileri ve dersim dostlarını kampanyamıza güç katmaya çağırıyoruz.

***Dersim İsmi İade Edilsin

***Dersim Onurdur Onuruna Sahip Çık

***Dersimde Barajlara Hayır

***Dersim Be Wayir Niyo

l0Z9Dp
10922565_808475889226364_5 10917822_6348312199558

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir